Реєстрація ТОВ в м. Києві

Відкриття, реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "під ключ"

Надаємо послуги з реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, ТОВ в м. Києві. Терміново і недорого реєстрація ТОВ та постановка на облік в податковій інспекції за місцезнаходженням в будь-якому районі Києва, пенсійному фонді та інших контролюючих органах. Отримаємо всі необхідні виписки, витяги з реєстрів, довідки, виготовимо печатку.

Ми надаємо послуги з реєстрації та постановки на облік товариств з обмеженою відповідальністю у всіх районах Києва. Ми вже багато років працюємо з відділами державної реєстрації та податковими інспекціями всіх районів Києва, знаємо всі вимоги і можливі нюанси, які можуть виникнути в процесі реєстрації, тому ризики відмови в реєстрації або постановці на облік як платника ПДВ або єдиного податку зводяться до нуля. Звертайтеся до нас, і ми в максимально стислі строки виконаємо всі дії по відкриттю і реєстрації ТОВ будь-якому районі Києва.

Ціни на реєстрацію ТОВ

Назва послуги
СтрокиВартість
Реєстрація ТОВ "під ключ" до 5 днів 2900 грн
Нотаріальні послуги сплачуються окремо 1 день дог

Якщо Вам потрібно зареєструвати ТОВ в Києві - звертайтеся до нас, ми:

 • допоможемо підібрати назву, перевіримо її на унікальність;
 • підберемо коди КВЕД за Вашими видам діяльності;
 • проконсультуємо і порекомендуємо систему оподаткування;
 • розробимо Статут для Вашого ТОВ;
 • складемо Протокол №1 (Рішення) Загальних зборів засновників (учасників);
 • підготуємо пакет документів для реєстрації і постановки на облік;
 • зареєструємо ТОВ і отримаємо Виписку з ЄДР про реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю;
 • отримаємо Довідку управління статистики (при необхідності);
 • поставимо на облік як платника єдиного податку, зареєструємо і отримаємо Витяг з реєстру платників єдиного податку (при необхідності);
 • поставимо на облік як платника ПДВ (при необхідності);
 • виготовимо печатку.

Основні переваги ТОВ порівнянні з іншими організаційно-правовими формами підприємницької діяльності полягають у:

 • спрощеному способі реєстрації в порівнянні з акціонерними товариствами;
 • можливості ведення опосередкованої підприємницької діяльності;
 • мінімальним фінансовим ризиком для учасників, оскільки в ТОВ більш захищені майнові права;
 • можливості розширення бізнесу і залучення в нього інвестицій;
 • можливості участі товариства з обмеженою відповідальністю в інших господарських товариствах;
 • можливості створення системи органів управління, відповідно до специфіки діяльності та розмірів фірми;
 • можливості непропорційного розподілу прибутку серед учасників організації;
 • можливості визначення ступеня впливу кожного члена ТОВ на процес прийняття ключових рішень;
 • відсутності необхідності публікації документів, що відображають діяльність підприємства;
 • відсутності обмежень розміру статутного капіталу, внеском в який можуть бути грошові кошти, майно або цінні папери;
 • можливості використання спрощеної системи оподаткування;
 • в праві іноземних юридичних і фізичних осіб бути засновниками ТОВ.

Що таке Товариство з обмеженою відповідальністю? Особливості та правовий статус ТОВ:

ТОВ є господарським товариством, юридичною особою і підлягає державній реєстрації відповідно до закону.
Максимальна кількість учасників (засновників) ТОВ - не обмежується.
Установчим документом ТОВ є статут товариства. ТОВ може використовувати модельний статут, затверджений Кабінетом Міністрів України (КМУ).
Статутний капітал ТОВ складається з вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Розмір статутного капіталу визначається установчим документом (статутом).
Статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками товариства протягом шести місяців з дня державної реєстрації товариства.
Вищим органом ТОВ є загальні збори його учасників.
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства. Контроль діяльності виконавчого органу, дирекції (директора) ТОВ здійснюється ревізійною комісією.
ТОВ може бути ліквідовано за рішенням загальних зборів його учасників, в тому числі у зв'язку із закінченням терміну, на який товариство було створене, а також за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Товариство з обмеженою відповідальністю, ТОВ:

 • має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, може мати фірмовий знак, а також товарний знак і інші реквізити;
 • діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань;
 • може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та статуту, бути позивачем у суді, в тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав;
 • має право випускати в установленому законодавством порядку цінні папери;
 • самостійно планує свою господарську діяльність і здійснює таку діяльність на підставі договорів;
 • реалізує власну продукцію (роботи, послуги);
 • має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи;
 • може бути засновником юридичних осіб (в тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами;
 • відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Якщо Вам потрібна послуга реєстрації ТОВ в Києві - звертайтеся до нас!

Наш офіси в Києві:
на лівому березі: вул. В. Шимановського, 2/1 (пр-т Визволителів, 1) - ст. метро "Дарниця", "Лівобережна";
в ценрі міста: вул. Богдана Хмельницького 16-22 - ст. метро "Театральна", "Золоті Ворота".
Нотаріус знаходиться одній будівлі з офісом. При необхідності можемо виїхати до Вас. Звертайтеся до професіоналів, телефонуйте нам +380 97 482 8207.

Послуги з відкриття та реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) надаємо в усіх районах міста Києва - Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом'янський, Шевченківський.

Також можлива реєстрація ТОВ в Київській області.